Kreativitet & Glädje


Kreativitet & Glädje

KREATIV FÖRETAGSAKTIVITET


Tänk dig att alla medarbetare tillsammans är aktiva och skapar kreativa tavlor och upplever den konstnärliga friheten. Wow, det är en kick-off som blir unik och minnesvärd.


DEN RÖDA TRÅDEN


Vi förbereder målardukarna och målar en unik flödeslinje som håller ihop ert tema. Färgen på linjen målar vi passande för ert tema som kan handla om relationer, kommunikation, miljö, de 17 globala målen, ekonomi, visioner med mera. Den "Röda tråden" knyter ihop ert tema i en kreativ och spännandeprocess.


Alla kan vara med

Alla kan vara med och skapa. Att måla tillsammans är inspirerande och ger energi, glädje och tar tillvara på gruppens olika kompetenser. Låt skaparkraften vara befriande och kravlös, se vad som händer, kanske blommar den ut i full kraft.


Vi fixar - ni målar

Vi kommer till er med målardukar, färger, penslar, svampar, skyddsmaterial och kreativitet. Vi förarbetar och förbereder aktiviteten och deltagarna kommer igång att måla direkt. Vi arbetar i grupper och är 6-8 personer per tavla och kan vara från 2-12 grupper. Tid 2-2,5 timma.

10 meter konst

Varje tavla är 1 kvadratmeter och när den är klar plastas den in och ni tar med den hem. Sedan är det bara att hänga upp er unika konst på företaget. Vi använder vattenbaserad akrylfärg av god kvalitet som torkar snabbt.


Kreativitet & Glädje